VÅR STYRKA

Affärsutveckling

Bokföring - Deklaration

Administration

Administrativa tjänster


Har Ni svårt att hinna med viktiga saker i Er verksamhet? Administration kan gälla så mycket mer än bara ekonomi. Det kan till exempel vara informationsinsamling, digitalisering, dokumentation, rutinbeskrivningar och mycket mer.
Vill du bli egenföretagare? Testa din idé hos oss och få hjälp med affärsplan och uppstart.
    Inget uppdrag är för litet för oss. Vi ser med spänning fram emot att hjälpa till med Era utmaningar.
     Alla våra administrationskunder får tillgång till vårt verktyg Board-IT, utan extra kostnad.

Deklaration

Bokföring


Vi anpassar vår leverans efter hur Ni arbetar med administration idag. Vi inleder vårt samarbete med en kostnadsfri workshop, i syfte att optimera administrationen efter Era önskemål. Ni ska se oss som ett verktyg för att skapa värde i Ert företag. Många ser administration och redovisning som en kostnad eftersom man inte direkt ser en koppling till företagets intäkter.
    Med en kostnadseffektiv administration och ekonomiavdelning, med hög servicegrad, kan Ni hålla nere era administrativa kostnader!
     Alla våra redovisningskunder får tillgång till vårt verktyg Board IT, utan extra kostnad.


Deklaration

Deklaration


Har du ångest över dina deklarationer som alltid blir liggandes till sista inlämnings-dagen? Är du osäker på om det har blivit rätt? Låt oss ta hand om dina deklarationer.

Oavsett om det gäller ditt företag eller dina privata deklarationer finns vi där för dig. K10:an Nordiska skatteavtalet och mer därtill. Som ombud löser via alla ärenden direkt hos skatteverket.

Ekonomisk rådgivning

Ekonomisk rådgivning


Du får hjälp med allt från bokföring till att ge råd om hantering av överskottslikviditet.

Vi har även kontakter med finansiärer, vid behov av externt kapital.
Vårt samarbete startar med ett inledande samtal, för att lägga upp en hållbar plan för vårt samarbete.